top of page
Zoeken
  • margreetkors

Loopbaanadvisering anno nu? Je loopbaan in je broekzak.

Bijgewerkt op: 2 jun. 2022


Wil je van een adviseur te horen krijgen wat jouw volgende functie moet zijn of wil je tools en ondersteuning die leren hoe je jouw eigen duurzame inzetbaarheid vorm kunt geven voor de korte en lange termijn?

“Nog niet zo heel lang geleden werden beroepskeuze-adviseurs en psychologen opgeleid die via allerlei testen konden vertellen welke opleiding en welk beroep je zou moeten kiezen. Prachtig als je niet wist wat je wilde worden. Je kreeg een beroepskeuzetest, een intelligentietest en een persoonlijkheidstest en daaruit bleek wie je was, wat je kon en wat je wilde. Heerlijk, een instant-oplossing voor een lastig vraagstuk.

De realiteit blijkt na verloop van jaren echter complexer. Meer factoren spelen een rol, zoals persoonlijke waarden, drijfveren en doorgemaakte ontwikkeling. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn ook de maatschappij en organisaties aan continue verandering onderhevig. Technologie en ICT versnellen dit en de wereld ziet er opeens totaal anders uit. Veranderingen volgen elkaar snel op; wendbaarheid en flexibiliteit zijn voor iedereen essentieel geworden.”


Bij nGrow hanteren we daarom onder andere de volgende uitgangspunten bij de nieuwe manier van loopbaanadvisering:

1. Ontwikkeling is de enige constante.

Het is belangrijk om je te realiseren dat je keuzes kunt maken voor een opleiding of functie, maar dat het zeer waarschijnlijk is dat je op enig moment wéér voor een keuze komt te staan. De reden kan zijn dat de organisatie verandert, dat jouw functie wijzigt of dat je zelf merkt dat de voldoening verdwenen is en je richting burn-out of bore-out gaat. Meestal gaan dit soort zaken ongemerkt totdat je doodmoe thuiskomt, dat je cynisch wordt of een kort lontje hebt gekregen. Het is derhalve een belangrijke vraag: Hoe kan je op tijd herkennen dat het tijd wordt voor nieuwe klussen, ervaringen of opleidingen?


2. Positieve psychologie is bij ons leidend.

Positieve psychologie wil niet zeggen dat je alles maar kunt worden wat je wilt, maar wel dat je patronen kunt leren herkennen in datgene waar je graag een beroep op doet, waar je werkgeluk door ervaart en waarin je wilt groeien en waar jouw toegevoegde waarde zit. Hoe leer je deze patronen dan herkennen? Waar zitten jouw blinde vlekken en waar zie je het misschien niet goed?


3. Zelf regie voeren en focus houden is essentieel.

Hoe jammer is het als je op de 60ste nog steeds dezelfde droom hebt als toen je 30 was. Mogelijk betekent dit dat jouw werkzame leven langzaam aan je voorbij is gegaan. Toch is het van groot belang om daar wel bij stil te staan. Als je kijkt waar mensen op hun sterfbed spijt van hebben, staat met stip op nummer 1: Ik had het lef moeten hebben het leven te leiden dat ik gewild had en niet het leven dat anderen van mij verwachtten. Op nummer 2 staat: ik had niet zo hard moeten werken. Confronterend…. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kan je hier vorm aan geven en dit bespreekbaar maken?


4. Successen moeten gevierd worden.

Wij vinden dat actie en reflectie elkaar moeten afwisselen. Alleen in de actiestand blijven staan en maar doorgaan maakt je doodmoe. Stilstaan bij wat goed is gegaan geeft naast een goed gevoel ook veel inzichten. Zelfreflectie is essentieel voor het nemen van gefundeerde stappen. Maar waar begin je dan?


5. Stappen hoeven niet groot te zijn.

Een berg beklimmen gaat met kleine stappen, waarom zou dat voor jouw loopbaan anders moeten zijn. Het is altijd goed om een stip op de horizon te hebben en voor je te zien waar je naar toe wilt: verbeeldingskracht werkt immers altijd beter dan alleen wilskracht. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen tijd voor mag nemen. Door doelen op te delen in beheersbare tussenstappen is de kans groter dat je daadwerkelijk bereikt wat je wilt. Maak daarom onderscheid in doelen voor de korte-, middellange en lange termijn. Hoe doe je dat dan?


Zomaar een paar uitgangspunten die we bij nGrow hanteren in onze loopbaantrajecten en die aan de orde komen. We werken aan de hand van de door onszelf ontwikkelde app, zodat je je loopbaan in je broekzak hebt. We loodsen je er doorheen en zorgen ervoor dat je altijd weer in staat bent om terug te keren naar jouw kern. We helpen je om stappen te zetten en successen te vieren. Binnen de app blijft, óók na de afgesproken contactmomenten, de hulplijn tot jouw beschikking zodat je altijd jouw vraag aan ons kunt stellen.


Ben je benieuwd hoe de nGrow loopbaantrajecten eruitzien?

Neem dan contact op. In een vrijblijvend gesprek kunnen we onderzoeken hoe we jou stappen verder kunnen helpen. info@ngrow.online

15 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page