top of page
Zoeken
  • margreetkors

"Psychologie op de werkvloer: Het verschil tussen Succes en Stress"

Er zijn verschillende invalshoeken binnen de psychologie die kunnen helpen bij het begrijpen van mensen en de aspecten die een rol spelen bij welzijn, ziekteverzuim en ontwikkeling. Er zijn vele onderzoeken gedaan waar organisaties hun voordeel me kunnen doen.


In dit blog wordt er eentje uitgelicht, nl. een theorie die aansluit bij de intrinsieke motivatie van mensen. Dus: wat hebben mensen nodig en waarom doen ze wat ze doen? Het gaat in dit geval om de zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Deci en Ryan. Deze beschrijft hoe mensen meer tevredenheid, motivatie en prestaties kunnen bereiken wanneer hun basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid worden bevredigd. Deze behoeften zijn universeel en gelden voor iedereen, ongeacht cultuur, leeftijd of achtergrond; dus ook voor leidinggevenden. In organisaties speelt de ZDT een belangrijke rol bij het bevorderen van de ontwikkeling, productiviteit en het welzijn van medewerkers. Hier zijn enkele zaken waarop organisaties de ZDT kunnen toepassen:

  1. Autonomie: Geef medewerkers meer vrijheid om beslissingen te nemen en hun eigen werkwijzen te kiezen. Dit zorgt voor meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

  2. Competentie: Bied opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan en geef medewerkers uitdagende projecten om hun vaardigheden te verbeteren.

  3. Verbondenheid: Zorg voor een cultuur waarin medewerkers zich welkom voelen en waarin ze waardevol en geapprecieerd worden. Creëer ook gelegenheid voor sociale interactie en samenwerking.

Door aan te sluiten bij de basisbehoeften van medewerkers, zijn ze meer tevreden, gemotiveerd en productief. Dit leidt op zijn beurt tot betere prestaties en resultaten voor de organisatie.

De effecten hiervan zullen op vele fronten merkbaar kunnen zijn, bijv. minder (mentaal) verzuim, meer initiatief, ondernemende houding, meer tevreden medewerkers en betere communicatie.

Kortom, organisaties kunnen hun voordeel doen met o.a. de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan. Echt moeilijk hoeft het niet te zijn, maar het effect is groots. Het stelt organisaties in staat stelt om de motivatie, tevredenheid en prestaties van medewerkers te verbeteren aan te sluiten bij de basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid.

nGrow is onder andere gebaseerd op deze theorie. nGrow draagt op een toegankelijke en gemakkelijke manier bij aan een gezonde ontwikkeling van mens en organisatie.

Meer weten? Vraag een demo of proefaccount aan: info@ngrow.online

www.ngrow.online

085 065 9236
44 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page